khăc chữ, khắc chữ laser inox khắc chữ laser trang sức ,

QF Boutique ba tháng hai, qfboutique.com, qfboutique, qfaccessorize, trang sức inox , trang sức giá rẻ, quà tặng vòng tay , quà tặng trang sức,

Khắc chữ inox, khắc chữ vòng tay, khắc chữ laser inox, khắc chũ trang sức, khắc chữ lên nhẫn

khăc chữ theo yêu cầu khắc chữ laser inox khắc chữ laser trang sức ,

QF Accessorize chuyên khắc chữ bằng máy laser công nghệ hiện đại, giúp bề mặt chữ khắc sâu , độ khắc không nông mà sắc sảo và độ bền vĩnh viễn trên sản phẩm.  + Đối với sản phẩm trang sức của QF 40k/ 10 kí tự/ sản phẩm vòng tay  30k/ 10 kí tự/ sản phẩm nhẫn hoặc dây chuyền + Đối với sản phẩm ở ngoài: 80k/ 10 kí tự / sản phẩm vòng tay 70k/ 10 kí tự/ sản phẩm nhẫn hoặc dây chuyền 
QF Accessorize chuyên khắc chữ bằng máy laser công nghệ hiện đại, giúp bề mặt chữ khắc sâu , độ khắc không nông mà sắc sảo và độ bền vĩnh viễn trên sản phẩm.  + Đối với sản phẩm trang sức của QF 40k/ 10 kí tự/ sản phẩm vòng tay  30k/ 10 kí tự/ sản phẩm nhẫn hoặc dây chuyền + Đối với sản phẩm ở ngoài: 80k/ 10 kí tự / sản phẩm vòng tay 70k/ 10 kí tự/ sản phẩm nhẫn hoặc dây chuyền 
Khắc chữ laser theo yêu cầu

QF Accessorize chuyên khắc chữ bằng máy laser công nghệ hiện đại, giúp bề mặt chữ khắc sâu , độ khắc không nông mà sắc sảo và độ bền vĩnh viễn trên sản phẩm. 

+ Đối với sản phẩm trang sức của QF

40k/ 10 kí tự/ sản phẩm vòng tay 
30k/ 10 kí tự/ sản phẩm nhẫn hoặc dây chuyền

+ Đối với sản phẩm ở ngoài:

80k/ 10 kí tự / sản phẩm vòng tay

70k/ 10 kí tự/ sản phẩm nhẫn hoặc dây chuyền 

Icon Facebook
Go Top

0902801818

Thông tin giỏ hàng