QF Accessorize chuyên khắc chữ bằng máy laser công nghệ hiện đại, giúp bề mặt chữ khắc sâu , độ khắc không nông mà sắc sảo và độ bền vĩnh viễn trên sản phẩm.

+ Đối với sản phẩm trang sức của QF

40k/ 10 kí tự/ sản phẩm vòng tay
30k/ 10 kí tự/ sản phẩm nhẫn hoặc dây chuyền

+ Đối với sản phẩm ở ngoài:

80k/ 10 kí tự / sản phẩm vòng tay

70k/ 10 kí tự/ sản phẩm nhẫn hoặc dây chuyền